Steep Ramp Test Calculator

Testprotocol Steep Ramp Test

Dit protocol is (in aangepaste vorm) overgenomen uit de KNGF-standaard beweeginterventie bij diabetes type 2 (2009) en is toepasbaar voor de doelgroep van de BeweegKuur.

Met behulp van deze test kan het uithoudingsvermogen van de deelnemer geschat worden. Het is een korte test die bij de meeste deelnemers slechts 2 tot 3 minuten duurt. De cardiovasculaire belasting is relatief laag. Er is geen algemene consensus over exclusiecriteria voor de test. De test wordt pas afgenomen na overleg met een specialist (sportarts/cardioloog) indien gebleken is, dat:

De Steep Ramp Test stelt de fysiotherapeut in staat om gaandeweg het begeleidingstraject herhaald te testen en zo het uithoudingsvermogen te monitoren en indien nodig de training aan te passen. Een fysiotherapeut kan beslissen geen Steep Ramp test uit te voeren (bijvoorbeeld op basis van adviezen / resultaten van de huisarts, medisch specialisten etc). De test wordt uitgevoerd op een geijkte ergometer aan de hand van de volgende stappen:

 1. Voorbereiden: laat de deelnemer plaatsnemen op de fiets.
 2. Geef instructie: na de warming-up gaat de deelnemer fietsen met een snelheid tussen de 70-80 omwentelingen per minuut. Dit geeft een meter op de fiets aan.
 3. Start met de warming-up: 3 minuten onbelast fietsen
 4. Na 3 minuten: verhoog het wattage van 0 naar 25 Watt
 5. Na 10 seconden: verhoog het wattage met 25 naar 50 Watt
 6. Na 20 seconden: verhoog het wattage met 25 naar 75 Watt
 7. Na 30 seconden: verhoog het wattage met 25 naar 100 Wat
 8. Na 40 seconden: verhoog het wattage met 25 naar 125 Watt ;
 9. en zo door….
 10. Stop als het aantal omwentelingen van de deelnemer lager is dan 60 per minuut
 11. Noteer het maximaal behaalde wattage tijdens de test (WSteepRamp) en bereken het wattage dat op basis van de steep ramp test gebruikt gaat worden bij het bepalen van de trainingsintensiteit (Wmax):