6 Minuten Wandeltest Calculator


Verwachte loopafstand

normwaarde voor gezonde volwassenen tussen de 50 en 85 jaar

normwaarde voor gezonde volwassenen tussen de 40 en 90 jaar

normwaarde voor gezonde volwassenen tussen de 40 en 90 jaar